Varen op het wad

De Waddenzee is niet altijd zee. Tweemaal per dag valt een schitterend waddenlandschap droog, vol geulen en prielen, en krioelend van het leven. De afwisseling tussen eb en vloed geeft unieke mogelijkheden: varen op volle zee bij hoogwater, wadlopen bij laagwater.

Het wad is het laatste stuk oernatuur in ons land, het thuis van de zeehond en Centraal Station voor miljoenen trekvogels. Sinds 2009 heeft de Waddenzee de status van Werelderfgoed. Daarmee staat het op dezelfde lijst als bijvoorbeeld de Grand Canyon en de piramides van Gizeh.